Vodovodna in kanalizacijska oprema

V podjetju NRG nudimo rešitve z visokokakovostnim materialom in opremo za gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih omrežij. Izdelki našega prodajnega programa pripomorejo k zmanjševanju vodnih izgub po izvedenih sanacijah omrežij. Obenem vgradnja naše visokokakovostne opreme v novo infrastrukturo dolgoročno zmanjšuje vzdrževalne stroške. Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev je zagotovljena
skrb, da bodo tudi prihodnje generacije imele dovolj kakovostne pitne vode.

Plasson

Podjetje Plasson je ponudnik spojnih materialov za distribucijo vode in plina, transport industrijskih tekočin in odpadne vode ter telekomunikacije.

AVK

Podjetje AVK je industrijski proizvajalec vodovodne in plinovodne opreme za distribucijo zemeljskega plina, ventilov ter opreme za varstvo pred požari.

Peštan

Podjetje Peštan je vodilno podjetje na Balkanu v proizvodnji in distribuciji vodovodnih cevi in produktov, zasnovanih na sistemskih polimernih rešitvah.

Denso

DENSO je nemški proizvajalec najkakovostnejših produktov tesnilnih tehnologij.