Družba NRG je zgradila prvi CNG (stisnjen zemeljski plin-metan) polnilnici v Ljubljani in Mariboru za komprimiranje zemeljskega plina, kot pogonskega goriva za vozila. Uporabniki so mestni avtobusi, vozila za odvoz odpadkov, tovorna vozila, v uporabi pa je tudi vedno več osebnih vozil za lastno rabo.

CNG polnilnica Ljubljana
CNG polnilnica Ljubljana