Razširitev programa z visokokakovostno opremo za gradnjo vodovodnih kanalizacijskih in plinskih omrežij


Ob ustanovitvi podjetja NRG leta 2000 je bil poudarek našega delovanja na svetovanju in dobavi visokokakovostne opreme za gradnjo distribucijskih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji. Z razvojem družbe smo širili svoj prodajni program, obenem pa pričeli z izvajanjem specialnih storitev na omrežjih zemeljskega plina. Skupaj z nizozemskim partnerjem izvajamo notranje preglede visokotlačnih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji, v zadnjih letih pa smo v Ljubljani in Mariboru zgradili prvi CNG (stisnjen zemeljski plin metan) polnilnici za komprimiranje zemeljskega plina kot pogonskega goriva za vozila. Polnilnice omogočajo čistejše okolje, kar lahko opazite pri vozilih javnega prometa.

Glede na evropske trende, ki so usmerjeni v zmanjševanje vodnih izgub in povečevanje tesnosti omrežij odpadnih voda, smo se odločili, da z obstoječimi dobavitelji svoje aktivnosti razširimo na dobavo visokokakovostne opreme za gradnjo vodovodnih, kanalizacijskih in plinskih omrežij. Naša družba spremlja trende na področju distibucije vode v Evropi, ki poziva k znatnemu zmanjšanju vodnih izgub, ki so v Sloveniji izredno visoke. V tujini, kjer že vrsto let vgrajujejo visokokakovostne materiale, so uspeli vodne izgube zmanjšati na 7 % in podaljšati vzdrževalne cikle za nekaj let (Danska). Navedeni proizvodi vam ob pravilni uporabi in namestitvi zagotavljajo:

Zmanjšanje vodnih izgub

Prihranek pri sanaciji, kar vam omogoča vlaganje v infrastrukturo

Prihranek časa ob sanacijah

• Skrb za prihodnje generacije

Za navedene proizvode imamo ustrezne certifikate, ateste in izjave o lastnostnih ter referenčno listo distributerjev in izvajalcev, kot so: Energetika Ljubljana, Plinovodi, Energetika Maribor, Pivovarna Laško, Asfalti Ptuj, Petrol, Adriaplin, Istrabenz plini, IMP Promont, Blisk montaža, Tames, Komunalno podjetje Slovenske Konjice, skupina Veto, skupina Topdom, SAM …