Napredne rešitve
za gospodarjenje z omrežji

Oskrba plinskih, vodovodnih in komunalnih podjetji s kakovostno opremo
za gradnjo plinovodnih, vodovodnih in kanalizacijskih omrežij.

Priprava konceptov in gradnja CNG polnilnic.

Polnilnice za stisnjen zemeljski plin - CNG

Družba NRG je zgradila prvi CNG (stisnjen zemeljski plin-metan) polnilnici v Ljubljani in Mariboru za komprimiranje zemeljskega plina, kot pogonskega goriva za vozila. Uporabniki so mestni avtobusi, vozila za odvoz odpadkov, tovorna vozila, v uporabi pa je tudi vedno več osebnih vozil za lastno rabo.

Preberi več
CNG polnilnica Ljubljana
CNG polnilnica Ljubljana

Plinovodna omrežja

Podjetje NRG zastopa proizvajalce visoko kakovostnega materiala in opreme za gradnjo prenosnih in distribucijskih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji. Poleg trženja opreme je poudarek našega delovanja na svetovanju in reševanju problemov pri gradnji plinovodnih sistemov, pri čemer vam bo v podporo in pomoč naše strokovno usposobljeno osebje. Z razvojem delovanja podjetja smo svoj program razširili tudi s specialnimi storitvami. Skupaj z Nizozemskim partnerjem izvajamo notranje preglede visokotlačnih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji.

Preberi več

Vodovodna in kanalizacijska omrežja

V podjetju NRG nudimo rešitve z visoko kakovostnim materialom in opremo, za gradnjo vodovodnih in kanalizacijskih omrežji. Izdelki našega prodajnega programa pripomorejo k zmanjševanju vodnih izgub po izvedinih sanacijah omrežij. Obenem vgradnja naše visokokakovostne opreme v novo infrastrukturo dolgoročno zmanjšuje vzdrževalne stroške. Ob upoštevanju zgoraj navedenih dejstev je zagotovljena skrb, da bodo tudi prihodnje generacije imele dovolj kakovostne pitne vode.

Preberi več
načrtovanje polnilnic
gradnja vodovodnih in kanalizacijskih omrežij

NRG d.o.o. novice

junij 2016

Razširitev programa z visokokakovostno opremo za gradnjo vodovodnih kanalizacijskih in plinskih omrežij

Ob ustanovitvi podjetja NRG leta 2000 je bil poudarek našega delovanja na svetovanju in dobavi visokokakovostne opreme za gradnjo distribucijskih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji. Z razvojem družbe smo širili svoj prodajni program, obenem pa pričeli z izvajanjem specialnih storitev na omrežjih zemeljskega plina. Skupaj z nizozemskim partnerjem izvajamo notranje preglede visokotlačnih omrežij zemeljskega plina v Sloveniji...

Preberi več